Znaki zodiaku

on sie 7, 2017 in Blog

Współczesna astrologia zajmuje się wpływem, jaki wywierają planety na życie ludzkie i na występujące w nim zdarzenia. Częściej jednak określa cechy ogólne i ewentualne możliwości, niż usiłuje przewidzieć przyszłość. Ułatwia też znalezienie odpowiedzi na pytania: jacy jesteśmy, czy potrafimy samokrytycznie oceniać własne słabości, wartości, niedostatki i namiętności? Astrologia zodiakalna pomaga nam też lepiej zrozumieć innych, co może przyczynić się do łatwiejszych stosunków z tymi, z którymi żyjemy na co dzień. Położenie Słońca w znakach Zodiaku jest głównym elementem w interpretacji horoskopu, ale nie jedynym. Każdy ze znaków zodiaku ma przypisaną jedną z planet, której znaczenie i symbolika są do danego znaku podobne. Przebywanie planety w swoim znaku znaczenie wzmacnia siłę z jaką będzie się ona przejawiała. Znaczącą pomocą w zrozumieniu znaczenia znaków zodiaku są ich podziały według żywiołów i jakości. Każdy znak przynależy do jednego z czterech żywiołów czyli danemu żywiołowi odpowiada jeden znak.

Wyróżniamy cztery żywioły: Powietrza, Ognia, Wody i Ziemi.

Żywioł powietrza to – Bliźnięta, Waga i Wodnik. Jest to siła pozytywna, a żywioł ten jest najbardziej subtelny ze wszystkich. Do znaków tego żywiołu należą idee, uczucia i czyny.

Żywioł Ognia to – Baran, Lew i Strzelec. W pojęciu fizycznym ogień niszczy jedne substancje, aby zbudować inne. Dobre wykorzystanie tych wpływów w życiu jest możliwe, lecz w tej sferze spotyka się dużo zniekształceń.

Żywioł Wody to – Rak, Skorpion i Ryby. Wiążą się one z uczuciami, wrażeniami, intuicją, wrażliwością i aspektami duchowymi. Z żywiołem Wody wiążą się uczucia, które są reagowaniem na impulsy świata zewnętrznego.

Żywioł Ziemi to – Byk, Panna i Koziorożec. Żywioł ten jest najbardziej materialny. Przy dobrym wpływie, znaki ziemne pomagają w rozwoju praktyczności i pracowitości. Przy złym wpływie będą pojawiać się takie cechy jak nieróbstwo czy fatalizm.