Skażenie gruntu w miastach

on maj 21, 2020 in Blog

Planowanie przestrzenne zagospodarowania zniszczonych terenów miejskich należy zacząć od określenia korzyści jakie dadzą nam zasadzone drzewa i więcej miejsca do wypoczynku i rekreacji.
Niestety na terenach miejskich bardzo częstym widokiem jest nie tylko skażona ziemia, zalegające odpady oraz mogące się w każdej chwili zawalić pozostałości budowlane. Taki widok to najczęściej pozostałości poprzemysłowe, których w całej Europie jest około 340 tys., a co za tym idzie koszt związany z ich zarządzaniem wynosi około 6 mld euro w skali rocznej.
Tereny poprzemysłowe kluczem strategii rozwoju
Bardzo popularne w ostatnich latach staja się projekty z wykorzystaniem terenów poprzemysłowych, które można wykorzystać ponownie albo stworzyć na nich coś całkiem nowego, a zarazem sprzyjającego rozwojowi miasta.

Park wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Przykładem takiego wykorzystania terenów poprzemysłowych i dania im nowego życia może być powstanie do 20121 roku parku razem z infrastrukturą i ścieżka dydaktyczna na terenie dawnej koksowni Orzegów w Rudzie Śląskiej. Projekt ten zakłada remediację terenu poprzez neutralizację niebezpiecznych związków, które zalegają na tym terenie, a co za tym idzie oczyszczenie ziemi i gleby z zanieczyszczeń i odpadów. Celem jest również uporządkowanie roślinności, stworzenie parku z alejkami, latarniami i małymi budowlami, jak również wybudowanie parkingu dla zwiedzających.

183 ha zrekultywowanych terenów oraz nagroda w konkursie
Kolejnym przykładem jest Zabrze, gdzie władze podjęły się przeprowadzenia remediacji na powierzchni 183 ha, w skład której wchodziło 10 terenów. Ponieważ na każdym z tych terenów stopień zanieczyszczenia (http://www.hydrogeotechnika.pl/unieszkodliwianie-odpadow) był zupełnie inny, zostały opracowane indywidualne programy dla każdego z terenu, których celem było przeprowadzenie rekultywacji oraz remediacji. Dzięki realizacji tego projektu władze uzyskały ponad 183,22 ha zieleni, gdzie zostało zasadzonych 1,8 tys. drzew oraz 29 tys. krzewów. Projekt został wyróżniony w zeszłorocznej edycji konkursu Eco-Miasto –w kategorii “Zieleń miejska a jakość powietrza”.

Zielone płuca miasta i kolejne projekty
Projektów, które zostały wyróżnione i zrealizowane można by było przytaczać jeszcze wiele, ale należy wspomnieć że wszystko to stało się dzięki możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, a dokładnie ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, których rozdział w kolejnych naborach koordynuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (http://www.hydrogeotechnika.pl/oferta/remediacja).