Czym jest monitoring środowiska przyrodniczego?

on Sty 18, 2018 in Blog

Co to jest monitoring środowiska przyrodniczego? Państwowy Monitoring Środowiska to system, który stworzono na postawie Prawa o ochronie środowiska. Został utworzony 10 lipca 1991, jako element ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Monitoring środowiska powinien dbać o wiarygodność informacji dotyczących stanu środowiska. W 2001 roku ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska została zmieniona. Teraz Państwowy Monitoring Środowiska jest realizowany na podstawie wieloletnich programów opracowywanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, a także zatwierdzanych przez ministra właściwego do spraw środowiska. Program na lata 2016 – 2020 obejmuje zadania wynikające między innymi ze zobowiązań międzynarodowych oraz z potrzeb, które wynikają z rozwoju. Zadania Państwowego Monitoringu Środowiska (na podstawie pg kielce pl) Monitoring środowiska został powołany, aby informować...